Menu
Obec Kajal
ObecKajal

Všeobecné informácie

Náplň činností zamestnancov obecného úradu

 

Referát organizačný

 • pripravuje a zabezpečuje práce s vykonaním volieb do NR SR, voľby prezidenta SR a volieb do orgánov samospráv, vytvára volebné okrsky, zabezpečuje volebné miestnosti, spolupracuje so zapisovateľmi okrskových komisií
 • pripravuje a zabezpečuje práce spojené s vykonaním referenda vyhláseného prezidentom republiky – vytvára okrsky pre vykonanie referenda, zabezpečuje miestnosti, spolupracuje s administratívnymi pracovníkmi
 • zabezpečuje práce spojené so sčítaním ľudu, domov a bytov – vytvára sčítacie revízne a urbanistické obvody, aktualizuje údaje z evidencie obyvateľov potrebné pri sčítaní, spolupracuje so sčítacími a revíznymi pracovníkmi
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje hlasovania obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta v spolupráci s výbormi mestských častí
 • pripravuje a zabezpečuje verejné zhromaždenia občanov
 • administratívne vedie evidenciu vyhlásených všeobecne záväzných nariadení obce, zabezpečuje ich vyhlásenie, zverejnenie, doručenie
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • zabezpečuje kompletizovanie materiálov predkladaných na rokovanie obecého zastupiteľstva
 • pripravuje návrhy organizačných noriem obce
 • vedie evidenciu interpelácií poslancov podaných na obecnom zastupiteľstve, odstupuje ich na vybavenie príslušným adresátom
 • zabezpečuje kompletizovanie materiálov na zasadnutia obce, a ich následnú distribúciu jednotlivým VMČ za účelom ich prerokovania
 • administratívne vedie evidenciu účasti poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,komisií
 • administratívne vedie evidenciu účasti ostatných členov komisií – neposlancov na rokovaniach
 • vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a vedie ich evidenciu
 • vyhotovuje prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva, a vedie ich evidenciu
 • pripravuje podklady na vyplatenie odmeny v súlade s odmeňovacím poriadkom poslancov OZ, členov komisií – neposlancov
 • vedie evidenciu zápisníc zo zasadnutí komisií
 • vykonáva centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty
 • zabezpečuje informačnú službu pre občanov
 • zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • komplexne zabezpečuje chod podateľne, spisovne a archívu
 • zabezpečuje poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • zabezpečuje správu registratúry a archív organizácie
 • zabezpečuje rozmnožovacie práce
 • zabezpečuje odbornú tlač pre zamestnancov obce a kancelársky materiál
 • zabezpečuje dispečing služobných motorových vozidiel, spracovanie jázd motorových vozidiel, vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt

Referát evidencie obyvateľstva

 • zabezpečuje agendu v oblasti evidencie obyvateľov, domov, bytov, realizuje zmeny príslušných údajov pre centrálny register obyvateľov
 • zabezpečuje prihlasovanie, odhlasovanie a prechodný pobyt občanov v meste
 • vykonáva zmeny po uzavretí manželstva, narodení dieťaťa, úmrtí a rozvode
 • zabezpečuje evidenciu pobytu občanov podľa jednotlivých ulíc
 • spracováva hlásenia o sťahovaní pre Slovenský štatistický úrad
 • vydáva potvrdenia o spoločnom pobyte manželov pre okresný súd
 • vydáva potvrdenia o pobyte a stave k uzavretiu manželstva
 • vydáva potvrdenie o trvalom pobyte pre účely vydania prvého občianskeho preukazu
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – overuje údaje na žiadostiach o podporu na bývanie a sociálnu výpomoc
 • spracováva podklady pre centrálny register obyvateľov a policajný zbor
 • vedie zmeny v počítačovej evidencii obyvateľov – eviduje prihlásenie, narodenie, úmrtie, odhlásenie
 • zabezpečuje výstupy zoznamov pre potreby obecného úradu a ostatné organizácie v zmysle zákona o hlásení obyvateľov
 • vedie prehľad o územnom obvode obce, jej hraniciach, častiach, vrátane ich zmien
 • vedie evidenciu domov a aktualizuje ju podľa skutočného stavu
 •  spolupráci s odborom technických činností zabezpečuje prečíslovanie objektov
 • podáva hlásenia na OO PZ na vykonanie zmien pri pridelení a zrušení súpisného alebo orientačného čísla, pri zmene názvu ulíc
 • vedie evidenciu indexov domov a aktualizuje ju podľa skutočného stavu
 • pri premenovaní ulíc a prečíslovaní domov vydáva potvrdenie potrebné na vykonanie zmeny v občianskych preukazoch občanov
 • vedie stály zoznam voličov
 • vedie námietkové konanie k voľbám do NR SR, samosprávy a referenda
 • vydáva potvrdenie o trvalom pobyte k uzavretiu manželstva v cudzine
 • na návrh vlastníka nehnuteľnosti ruší trvalý pobyt občana (v súlade s ust. § 7 zák.č. 253/1998 Z.z. v znení zmien a doplnkov), vedie o týchto úkonoch evidenciu, zverejňuje oznámenia o zrušení trvalého pobytu na úradnej tabuli mesta/obce

Matričný úrad

 • vedie tri druhy matrík (rodnú, sobášnu, úmrtnú)
 • vyhotovuje matričné doklady a doklady na vyplácanie podpory pri narodení a úmrtí
 • spracováva podklady pre opravu už pridelených rodných čísel
  zabezpečuje uzavretie manželstva pred orgánom štátu a zúčastňuje sa obradov
 • pripravuje podklady pre uzavretie manželstva pred orgánmi cirkví
  vyhotovuje potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • vydáva zmocnenie k uzavretiu manželstva pred iným než miestne príslušným úradom
 • rozhoduje vo veci odpustenia dokladov pri uzavretí manželstva
 • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 • zasiela matričné doklady do cudziny podľa osobitných predpisov
 • vykonáva výmenu matrík s cudzinou v súlade s medzinárodnými zmluvami
 • vyhotovuje štatistické lístky pre SŠÚ
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom podľa osobitných predpisov a vedie evidenciu o jej vykonaní
 • spracováva podklady udalostí občanov SR nastatých v cudzine, pre vykonanie zápisu do Osobitnej matriky v Bratislave
 • všetky matričné udalosti ručne zapisuje do príslušných matričných kníh
 • podpisuje všetky matričné doklady
 • vydáva potvrdenia o účasti na sobáši snúbencom resp. rodičom snúbencov
 • uzavretie manželstva cudzincov nahlasuje cudzineckej a hraničnej polícii Galanta

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
 • 1297
  Prvá písomná zmienka
 • 1555
  Počet obyvateľov
 • 117
  Metrov nad morom
 • 1382
  Hektárov

Počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 26 °C 15 °C
utorok 25. 6. takmer jasno 27/15 °C
streda 26. 6. silný dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. silný dážď 28/17 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:47

Slnko zapadá:20:55

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov